Menu

Sapere aude incipe

A capite ad calcem

Oto pięć rzeczy, które trzeba wiedzieć

ulakrzyprzy

Na portalu www.onet.pl znalazłem artykuł Starcia w Strefie Gazy. Co się dzieje na Bliskim Wschodzie?  We wstępie autor przedstawia krótki zarys historyczny, poprzedzający dziejące się dzisiaj wydarzenia. Jest stronniczy, w czym zwykły czytelnik, którego tematyka żydowska interesuje jedynie pobieżnie, nie zorientuje się.

Oto próbka narracji autora i mój komentarz:

1. Po drugiej wojnie światowej podzielono Palestynę na dwa państwa - arabskie i żydowskie a 14 maja 1948 roku Izrael proklamował niepodległość. Okoliczne państwa arabskie nie uznały nowego tworu, co doprowadziło do I wojny izraelsko-arabskiej.
1a. ONZ przyjęła rezolucję o podziale Palestyny na dwa państwa: żydowskie i arabskie. Jerozolima miała zostać międzynarodowym miastem pod nadzorem ONZ. Społeczność żydowska zaakceptowała ten plan, ale społeczność arabska w Palestynie go odrzuciła. Wkrótce potem pięć arabskich państw zaatakowało Izrael.

2. Szacuje się, że 700 tysięcy Palestyńczyków zostało wypędzonych ze swoich domów.
2a. ONZ oszacowała, że podczas wojny 711 000 Arabów, stanowiących około 80% przedwojennej arabskiej populacji, uciekło za granicę, większość po apelu Apelu Ligi Państw Arabskich.

Trzy pozostałe punkty w podobnym duchu. Niby to samo, ale jakoś inaczej podane. Żeby była jasność, nie bronię dzisiejszej sytuacji na granicy, jedynie prawdy historycznej.

© Sapere aude incipe
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci