Menu

Sapere aude incipe

A capite ad calcem

Gliwice - miasto pisarzy

ulakrzyprzy


W półroczniku traktującym o historii Górnego Śląska zatytułowanym Czasypismo, znalazłem ciekawy artykuł Małgorzaty Haładus pt. Jedno miasto - trzy dzieciństwa. Obraz Gliwic w twórczości Horsta Bienka, Juliana Kornhausera i Adama Zagajewskiego. Miały Gliwice szczęście do poetów i pisarzy, nie zapominajmy, że mieszkał w grodzie nad Kłodnicą także Tadeusz Różewicz. Horst Bienek stworzył tetralogię, która stanowi cenne źródło informacji o przedwojennym Gleiwitz. We wspomnieniach Dom, sen i gry dziecięce Julian Kornhauser (ojciec prezydentowej Dudowej) przywołuje utracony świat lat młodzieńczych. Adam Zagajewski napisał Dwa miasta, w których opisał nieprzystające do siebie światy Lwowa, w którym się urodził i Gliwic, które opuścił na zawsze wybierając studia w Krakowie. Wspomniany wcześniej Tadeusz Różewicz czuł do Gliwic awersję, czemu wielokrotnie dawał dowody. Ale to już inna historia.

czasypismo

© Sapere aude incipe
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci