Menu

Sapere aude incipe

A capite ad calcem

Czy ja propaguję komunizm?

ulakrzyprzy

W moich zbiorach archiwalnych odnalazłem zdjęcia tablic, które znajdowały się niegdyś na Pomniku Wdzięczności postawionym ku chwale Armii Czerwonej. Stał w Gliwicach, przy dzisiejszym placu Marszałka Piłsudskiego, wcześniej Placu Bohaterów Stalingradu, jeszcze wcześniej Placu Wolności. Przed wojną w miejscu Pomnika Wdzięczności stał pomnik Robotnika, ufundowany przez wynalazcę kremu Nivea Troplowitza, teraz jest statua Piłsudskiego. Zdjęcia tablic najprawdopodobniej zrobili uczniowie mojej szkoły, odwiedzający Gliwicki Zakładu Urządzeń Technicznych - wylęgarnię pomników. Leżały rzucone w kąt i pewnie zostały już dawno przetopione, a te zdjęcia to jedyny po nich ślad. Pokazuję je z lekkim niepokojem, mając przed oczami U S T A W Ę z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.... 

32

245

© Sapere aude incipe
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci