Menu

Sapere aude incipe

A capite ad calcem

Studnie Biecza

ulakrzyprzy

W Archiwum Państwowym w Rzeszowie, oddział w Sanoku zachował się ciekawy Wykaz studzien w gminie Bieczu (pisownia oryginalna). Sporządzono go w 1935 roku. Spis zawiera imiona i nazwiska właścicieli, dzielnicę, numery domu i studni, uwagi. W trakcie sporządzania dokumentu pisarzowi zabrakło chyba cierpliwości, bo w pewnym miejscu zaniechał numerowania studni. Przeważały studnie betonowe, co nie dziwi, bo w mieście działały betoniarnie Ołpińskiego, Wasserstruma, Steina i Kurza oraz Sturma. Dużo było studzien murowanych, kilka drewnianych. Osobne studnie posiadały zakłady przemysłowe, kolej, służby komunalne. W rynku działały dwie studnie miejskie, z których zaopatrywali się w wodę mieszkańcy domów położonych wokół rynku. Żydzi wspominali o nosiwodzie, który dostarczał im wodę do domów. Dwie studnie posiadała rodzina Wagschalów: Markus i Juda. Nic w tym dziwnego, bo byli właścicielami - przy dzisiejszej ulicy Fuska - fabryczki produkującej wodę sodową i marmoladę lub jak wtedy mówiono marmeladę. 

156

246

© Sapere aude incipe
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci